Veleprodaja i maloprodaja ležajeva, semeringa i prateće opreme

Vrste Ležajeva


Radijalni kuglični ležajevi
 • jednoredni
 • dvoredni
Dvoredni samoudesivi kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi sa kosim dodirom
 • jednoredni
 • dvoredni
 • jednoredni sa dodirom u četiri tačke
Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi
 • jednoredni
 • dvoredni
Konusno-valjkasti jednoredni ležajevi

Bačvasti samoudesivi ležajevi
 • jednoredni
 • dvoredni
Aksijalni kuglični ležajevi
 • jednoredni
 • dvoredni
Cilindrično i konusno-valjkasti jednoredni aksijalni ležajevi

Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi

Zglobni ležajeviRadijalni kuglični ležajevi
 • jednoredni
  Najčešće se primenjuju zbog velike moći nošenja, pogodnosti za visoke brojeve obrtaja, dugog veka trajanja, jednostavnosti montaže i održavanja. Mogu da prenose i manja aksijalna opterećenja.

  Proizvode se u raznim klasama tačnosti i raznim grupama radijalnih zazora.

 • dvoredni
  Primenjuju se za veća radijalna opterećenja ali se ne preporučuju za aksijalna opterećenja.

  Proizvode se samo sa normalnom klasom tačnosti i normalnim zazorom.
Dvoredni samoudesivi kuglični ležajevi

Koriste se tamo gde opterećenja izazivaju ugaona podešavanja (izokretanje) unutrašnjeg prstena u odnosu na spoljni. Proizvode se sa cilindričnom i konusnom rupom; u normalnoj klasi tačnosti i sa normalnim zazorom.

Imaju specifične oblike kaveza koji omogućavaju maksimalni broj kuglica.

Kuglični ležajevi sa kosim dodirom

Pogodni su za kombinovana radijalna-aksijalna opterećenja. Nerasklopive su konstrukcije i pojedinačno prenose opterećenja samo u jednom smeru. Preporučuju se za veliki broj obrtaja kao i za ležišta vretena alatnih mašina. Kod jako velikih opretećenja mogu se ugraditi i viče ležajeva od jednog para. Preporučuje se za upotrebu u situacijama gde su aksijalne sile veće od radijalnih.

 • jednoredni
  Imaju žljeb za punjenje kuglica sa jedne strane pa kod većih jednosmernih aksijalnih opterećenja treba ih ugraditi tako da opterećenje deluje suprotno od žljeba.

 • dvoredni
  Imaju ugao dodira od 45 stepeni pa se koriste za velika dvosmerna aksijalna opterećenja.

 • jednoredni sa dodirom u četiri tačke
  Kuglični ležajevi sa kosim dodirom u četiri tačke su konstruisani sa dvorednim unutrašnjim prstenom, što omogućava veći broj kuglica i povećanu nosivost.

Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi

Koriste se za velika radijalna opterećenja i veliki broj obrtaja. Rastavljiva konstrukcija omogućava jednostavnu i brzu montažu.

 • jednoredni
  Proizvode se u četiri vrste koje se razlikuju po mestu i položaju naslona.
  • NU - samo za radijalna opterećenja
  • NJ - aksijalna opterećenja u oba smera
  • NUP - za radijalna opterećenja i aksijalna opterećenja u oba smera
  • N - samo za radijalna opterećenja


 • dvoredni
  Koriste se isključivo za radijalna opterećenja.
  Proizvode se u dve vrste:
  • NNU - unutrašnji prsten bez naslona
  • NN - spoljni prsten bez naslona
Konusno-valjkasti jednoredni ležajevi

Koriste se za nošenje kombinovanih radijalno-aksijalnih opterećenja.

Konstrukcija im je rasklopiva pa je moguće posebno montirati spoljni prsten, a posebno komplet unutrašnji prsten sa kavezom i valjcima. Pojedinačno prenose aksijalna opterećenja u jednom smeru a za dvosmerna opterećenja ležajevi se ugradjuju simetrično u parovima. Unutrašnji zazor se podešava prilikom ugradnje.

Proizvode se u normalnoj klasi tačnosti.

Bačvasti samoudesivi ležajevi

Pogodni su za velika radijalna opterećenja koja izazivaju podešavanje (izokretanje) unutrašnjeg prstena u odnosu na spoljni. Proizvode se sa cilindričnim ili konusnim promerom, a isporučuju se sa sedlom za pritezanje ili izvlačenje. Veći ležajevi imaju na omotaču žljeb i tri otvora radi pravilnog podmazivanja.

 • jednoredni
  Imaju jedan red simetričnih bačvastih valjčića.

 • dvoredni
  Imaju dva reda bačvastih valjčića koji su nesimetrični kod stare konstrukcije, a simetrični kod nove "C" konstrukcije.
Obično se proizvode u normalnoj klasi tačnosti i sa normalnim zazorom.Aksijalni kuglični ležajevi

Imaju veliku moć nošenja u aksijalnom smeru ali ne prenose radijalna opterećenja.

Jednostavno i lako se ugradjuju zbog rasklopive konstrukcije. Kod velikog broja obrtaja, zbog centrifugalne sile može doći do pomeranja - klizanja kuglica iz centra staze kotrljanja i do oštećenja ležaja.

 • jednoredni
  Sastoje se iz kućišta, rukavca i kompleta kuglica sa kavezom.

 • dvoredni
  Sastoje iz dva kruga kućišta, kruga rukavca i dva kompleta kaveza sa kuglicama.
Proizvode u normalnoj klasi tačnosti.Cilindrično i konusno-valjkasti jednoredni aksijalni ležajevi

Imaju veliku moć nošenja u aksijalnom smeru. Pogodni su za kruta uležištenja i udarna opterećenja. Prenose aksijalna opterećenja samo u jednom smeru. Konstrukcija im je rasklopiva i sastoji se od kruga rukavca, kruga kućišta i kompleta valjaka sa kavezom.

Nemaju mogućnost ugaonog podešavanja (izokretanja) rukavca u odnosu na kućište.

Proizvode u normalnoj klasi tačnosti.

Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi

Koriste se za trasnportne uredjaje, ventilatore, poljoprivredne i gradjevinske mašine. Iskljucivo se primenjuju kao kruta uležištenja jer ne dozvoljavaju aksijalna pomeranja pa se preporucuju za uležištenja na medjusobno kratkim rastojanjima.

Izradjuju se sa normalnim i povećanim radijalnim zazorom "C3".

Imaju mogućnost ugaonog podešavanja (izokretanja) do 5 stepeni, a kod ležajeva koji se naknadno podmazuju do 2.5 stepeni.

Zglobni ležajevi

Proizvode se kao radijalni i aksijalni a koriste se gde je potrebno izokretanje osovine u odnosu na kuciste, lagano oscilovanje i za visoke pritiske.

Postoje dve grupe ovih ležajeva:

 • Čelik zglobni ležajevi
  Otporni su na habanje i preporučuju se za velika i udarna opterećenja.

  Kod jednostavne primene nije potrebno naknadno podmazivanje, ali za dugotrajniji rad se preporučuje povremeno. • Zglobni ležajevi bez održavanja
  Najvise se primenjuju tri kombinacije:
  • a) čelik/PTFE folija - klizna površina spoljnog prstena je uradjena od folije

  • b) PTFE/čelik,bronza - klizna površina spoljnog prstena je uradjena od porozne bronze gde su pore ispunjene sa PTFE

  • c) čelik/PTFE + Poliamid - klizna površina spoljnog prstena je uradjena od PTFE folije sa dodatkom poliamid-a i staklenih vlakana

  Kod ovih navednih kombinacija nije potrebno naknadno održavanje i podmazivanje ležaja.